Ultima revizuire:
Feb 22, 2024

Termeni și condiții de utilizare

Bine ați venit la JASILL!

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI, DEOARECE ACEȘTIA GUVERNEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI www.jasill.com.Acești Termeni de utilizare se încheie între dumneavoastră (denumit în continuare „dvs.” sau „dumneavoastră"), în calitate de Utilizator și, pe de altă parte, JASILL în calitate de  operator al platformei (denumit în continuare „noi” sau „JASILL”).Prin utilizarea (în orice mod posibil) a Serviciilor noastre, sunteți pe deplin de acord că ați citit, înțeles și acceptat toți termenii și condițiile stipulați în acești Termeni de utilizare (denumiți în continuare „Termenii'').Atunci când decideți să accesați, să testați sau să utilizați anumite caracteristici descrise sau care urmează să fie disponibile pe Platformă, este posibil să vă supuneți unor anumiți termeni și condiții suplimentare care vor fi disponibili în secțiunea corespunzătoare (dacă este cazul).Accesând și utilizând în orice mod Serviciile noastre disponibile pe Platformă, recunoașteți pe deplin că sunteți obligat să respectați acești Termeni și că aceștia vor forma un acord legal și vor crea un contract obligatoriu între dumneavoastră și JASILL.

 1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

JASILL reunește o echipă formată din peste 65 de profesioniști, experți contabili, consultanți fiscali și în afaceri, auditori dar și avocați, pentru a oferi cele mai ingenioase si inovatoare soluții antreprenorilor români, companiilor și multinaționalelor.JASILL are resursele și specializarea necesare în toate sub-domeniile ce țin de contabilitate, audit, consultanță fiscală, resurse umane și salarizare, reorganizare și servicii juridice, prin parteneri avocați.Pentru a ne contacta, vă rugăm să trimiteți un e-mail la office@jasill.com.

 1. Definiții (a-z)

„Legislația Aplicabilă”

înseamnă legislația României și/sau a Uniunii Europene, astfel cum se aplică în România, inclusiv legislația secundară sau delegată, orice lege, ordonanță, ordin, regulament, instrucțiune, normă sau decizie emisă și publicată în mod valabil de o autoritate publică din România, hotărâri judecătorești sau sentințe arbitrale, astfel cum sunt în vigoare la un moment dat;

„Autoritatea"

înseamnă orice autoritate guvernamentală, judiciară sau de altă natură sau oricare dintre acestea sau oricare dintre reprezentanții lor autorizați.

”Caz de forță majoră 

reprezintă evenimente sau circumstanțe extraordinare pe care niciuna dintre părți nu ar fi putut să le prevadă sau să le prevină prin mijloace rezonabile, inclusiv, dar fără a se limita la dezastre naturale, război, revoluție, revoltă, insurecție civilă, acte de terorism, expropriere, naționalizare, explozie nucleară, contaminare radioactivă sau chimică sau radiații ionizante, cu excepția lipsei de fonduri, care nu va constitui un caz de forță majoră.

JASILL”

înseamnă JASILL REVIEW S.R.L. o societate cu răspundere limitată înființată conform legislației din România având sediul social în București, Sectorul 5, Șos. Panduri, Nr. 50, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1968/2017, CUI 37082743;

„Platforma”

reprezintă infrastructura tehnică operată de JASILL și disponibilă la următoarea adresă: www.jasill.com

„Servicii”

orice utilități sau funcționalități oferite prin intermediul Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la prezentarea varietății de servicii oferite de JASILL în activitatea sa curentă (e.g. servicii de expertiză contabilă, consultanță fiscală și în afaceri, audit și servicii juridice), precum și serviciul de gestionare a relației cu clienții, CRM (”Customer Relationship Management”) oferit prin secțiunea „SVC client” a Platformei;

„Utilizator”

cuprinde orice persoană care utilizează Serviciile sau pur și simplu vizitează Platforma.

„Termeni suplimentari"

se referă la toate regulile, termenii și condițiile suplimentare afișate fie pe Platformă, fie pe platformele unor terțe părți, care pot indica, clarifica și determina cu exactitate condițiile de utilizare a altor produse și/sau servicii decât Serviciile descrise în acești Termeni.

 1. Serviciile oferite în cadrul Platformei

Conținutul Platformei este furnizat doar în scopuri informative și de prezentare și nu reprezintă sfaturi sau recomandări cu privire la orice aspecte ce intră în sfera de activitate a JASILL. Toate serviciile efective vor fi prestate în baza unui contract de prestări servicii încheiat între JASILL și clientul său, iar termenii și condițiile acestui contract vor prevala în caz de conflict cu informațiile furnizate pe Platformă. JASILL nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune sau pierderi cauzate de utilizarea sau interpretarea informațiilor publicate pe Platformă. Utilizatorii sunt sfătuiți să solicite sfaturi sau consultanță profesională înainte de a lua orice decizie sau acțiune pe baza informațiilor furnizate pe Platformă. JASILL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza conținutul Platformei în orice moment, fără notificare prealabilă.Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe Platforma noastră, nu ne asumăm nicio declarație, garanție sau asigurare, fie ea expresă sau implicită, că informațiile și/sau conținutul postat de noi pe Platformă sunt precise, complete sau actualizate.În niciun caz, reclamele, articolele sau orice alt anunț disponibil pe Platformă nu trebuie interpretate ca fiind o ofertă obligatorie a Platformei (ofertă comercială).

 1. Durata de funcționare a Platformei

Nu garantăm că Platforma, precum și orice conținut al acesteia, vor fi întotdeauna disponibile sau neîntrerupte. Putem suspenda, retrage sau restricționa disponibilitatea întregii sau a oricărei părți a Platformei noastre din motive comerciale și operaționale. Vom încerca să vă anunțăm cu o notificare rezonabilă cu privire la orice suspendare sau retragere, dacă este posibil.Pentru a evita orice neînțelegere, prin utilizarea Platformei și a Serviciilor noastre, recunoașteți că pot exista situații în care nu veți putea să le utilizați, inclusiv pentru a întreprinde orice acțiune în legătură cu Serviciile noastre.De asemenea, sunteți responsabil să vă asigurați că toate persoanele care accesează Platforma noastră prin intermediul dispozitivelor sau conexiunii dvs. la internet cunosc acești Termeni de utilizare și alți termeni și condiții aplicabile și că îi respectă.

 1. Parteneri tehnici, Furnizori și Terți

Serviciile pot fi accesate ocazional prin intermediul unor site-uri web sau platforme separate ale unor terțe părți, caz în care propriile politici, limitări și termeni și condiții ale platformei respective se vor aplica în totalitate acelor servicii.Nu avem niciun control asupra conținutului, politicilor de confidențialitate, politicilor privind cookie-urile sau practicilor oricăror site-uri web sau servicii ale unor terțe părți și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau servicii.De acum înainte, nu trebuie să fim considerați, în nicio circumstanță, răspunzători sau parte la o relație de afaceri/Acord încheiat între orice persoană și terțul care furnizează servicii în legătură cu Serviciile, chiar și acele servicii promovate sau afișate pe Platformă.

 1. Proprietate Intelectuală

Sub rezerva îndeplinirii Termenilor de mai sus, JASILL acordă oricărui Utilizator o licență revocabilă, cu drepturi limitate, fără redevențe, neexclusivă, netransferabilă și fără drept de sublicență NUMAI pentru a accesa Platforma și, dacă este cazul, pentru a utiliza Serviciile prin intermediul computerului sau al dispozitivelor compatibile cu internetul în scopuri personale/interne. Vă este interzisă utilizarea Serviciilor pentru revânzare sau în scopuri comerciale, inclusiv operațiunile în numele altor persoane sau entități. Toate acțiunile de mai sus sunt interzise în mod expres și constituie o încălcare materială a acestor Termeni. Aspectul conținutului, formatul, funcția și drepturile de acces cu privire la Servicii ar trebui să fie stipulate la discreția noastră. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acești Termeni. Prin urmare, utilizatorului îi este interzisă utilizarea Serviciilor noastre în orice mod care nu este autorizat în mod expres de acești Termeni.Pentru evitarea oricărui dubiu conținutul publicat, toate textele, grafica, mărcile, interfața vizuală, fotografiile, sunetele, diagramele de flux de proces, codul de calculator (inclusiv codul html), programele, software-ul, produsele, informațiile și documentele, precum și designul, structura, selecția, coordonarea, expresia, aspectul și înfățișarea și prezentarea oricărui conținut inclus în Servicii sau furnizat ca parte a Serviciilor noastre, sunt deținute, controlate și/sau licențiate exclusiv de JASILL sau de membrii săi, companiile-fondatoare, licențiatorii sau afiliații săi.JASILL deține orice feedback, sugestii, idei sau alte informații sau materiale (denumite în continuare în mod colectiv „Feedback") despre Servicii pe care le furnizați prin orice mijloc de comunicare. Prin prezenta, ne transferați toate drepturile, proprietatea și interesele privind Feedback-ul și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu aveți niciun drept și renunțați prin prezenta la orice solicitare de recunoaștere sau compensație pe baza oricărui Feedback, sau la orice modificare pe baza oricărui Feedback.

 1. Restricții

În timpul utilizării Serviciilor noastre, vă asumați ca în orice moment:

 • să respectați pe deplin cerințele legilor și reglementărilor aplicabile, precum și acești Termeni;
 • nu încălcați drepturile altor persoane, interesele publice, morala publică sau interesele legitime ale altora, inclusiv orice acțiuni care ar putea interfera cu, perturba, afecta în mod negativ sau interzice altor persoane să utilizeze Serviciile;
 • să nu încercați să identificați nicio vulnerabilitate a Platformei/Serviciilor (inclusiv a terților integrați) sau să încălcați orice măsură de securitate sau de autentificare.

Ne-ați împuternicit în mod expres să întreprindem orice acțiune pentru a identifica și investiga orice încălcare a acestor Termeni, să determinăm în mod unilateral dacă ați încălcat oricare dintre prevederi și să întreprindem acțiuni (fără consimțământul sau notificarea dvs. prealabilă), cum ar fi, dar fără a se limita la:

 • blocarea și închiderea activităților în curs;
 • raportarea incidentului către autoritățile competente;
 • publicarea presupuselor încălcări și a măsurilor care au fost luate;
 • ștergerea oricăror informații pe care le-ați publicat și care sunt considerate a fi încălcări.

Este strict interzis să se desfășoare orice acțiune și/sau activitate care:

 • este interzisă de Termenii noștri sau poate încălca direct sau indirect prevederile acestora;
 • are legătură cu activități ilegale sau cu scopul de a cauza prejudicii unei alte persoane, indiferent de modul în care acest scop este realizat sau atins.
 1. Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați pe noi, afiliații noștri, contractanții, licențiatorii, precum și pe directorii, directorii, funcționarii, angajații și agenții acestora de orice pretenții, acțiuni, proceduri, investigații, cereri, procese, costuri, cheltuieli și daune (inclusiv onorariile avocaților, amenzile sau penalitățile impuse de orice autoritate de control) care decurg din sau sunt legate de (i) utilizarea de către dvs. sau comportamentul dvs. în legătură cu Serviciile, (ii) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau (iii) încălcarea de către dvs. a oricărei legi, reglementări aplicabile sau drepturi ale unei terțe părți în timpul utilizării de către dvs. a Serviciilor. În astfel de cazuri, vom avea dreptul, la discreția noastră exclusivă, să controlăm orice acțiune sau procedură și să stabilim dacă dorim să ajungem la o înțelegere și, în caz afirmativ, în ce condiții.

 1. Garanții și declinări de răspundere

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NOI, ÎMPREUNĂ CU SOCIETĂȚILE NOASTRE FONDATOARE, FILIALELE, AFILIAȚII, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, CONTRACTANȚII, AGENȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII ȘI DISTRIBUITORII NU FACEM NICIO DECLARAȚIE, PROMISIUNE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SERVICII. FURNIZĂM SERVICIILE „AȘA CUM SUNT", „CU TOATE GREȘELILE" ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE". UTILIZAREA SERVICIILOR, INCLUSIV A CONȚINUTULUI NOSTRU DIN SERVICII (ȘI EXCLUZÂND CONȚINUTUL POSTAT DE UTILIZATORI), ESTE PE RISCUL DVS. PROPRIU ȘI NU REPREZENTĂM, NU PROMITEM ȘI NU GARANTĂM CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, OPTIME, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICIUN TRANSFER DE DATE PE INTERNET SAU TEHNOLOGIE DE STOCARE A INFORMAȚIILOR NU POATE FI GARANTATĂ CA FIIND SIGURĂ, IAR NOI NE DECLINĂM ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN ACEST SENS. NU NE ASUMĂM NICIUN ANGAJAMENT, PROMISIUNE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA SERVICII SAU LA CONȚINUTUL LEGAT DE SERVICII, LA ASISTENȚA PE CARE O OFERIM PENTRU SERVICII, LA FUNCȚIILE SPECIFICE ALE SERVICIILOR, LA SECURITATEA SERVICIILOR SAU LA FIABILITATEA, CALITATEA, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA SAU CAPACITATEA SERVICIILOR DE A VĂ SATISFACE NEVOILE, DE A FURNIZA ANUMITE PRODUSE SAU DE A OBȚINE ANUMITE REZULTATE.ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NOI, ÎMPREUNĂ CU SOCIETĂȚILE NOASTRE FONDATOARE, FILIALELE, AFILIAȚII, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, CONTRACTANȚII, AGENȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII ȘI DISTRIBUITORII NU FACEM NICIO DECLARAȚIE, PROMISIUNE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SERVICII SAU ORICE ALTĂ CARACTERISTICĂ DISPONIBILĂ SAU CU PRIVIRE LA PROFITABILITATEA, REALITATEA, ACURATEȚEA, CAPACITATEA DE UTILIZARE ETC.ÎNȚELEGEȚI ȘI VĂ ASUMAȚI CĂ ORICE DECIZIE LUATĂ ÎN URMA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, CONȚINUTUL DISPONIBIL PE PLATFORMĂ SAU ORICE ALTE CARACTERISTICI DISPONIBILE SE BAZEAZĂ PE PROPRIA DVS. CERCETARE ȘI RESPONSABILITATE.UNELE JURISDICȚII PREVĂD ANUMITE GARANȚII IMPLICITE, CUM AR FI GARANȚIA IMPLICITĂ DE COMERCIALIZARE, DE ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NE DECLINĂM ORICE PROMISIUNE SAU GARANȚIE IMPLICITĂ SAU EXPRESĂ CU PRIVIRE LA SERVICII.

 1. Răspundere 

În cea mai mare măsură permisă de legile aplicabile, sunteți de acord și înțelegeți că nu vom fi răspunzători pentru: orice daune indirecte, speciale, accidentale, de consecință, triple sau alte daune multiple, daune exemplare sau punitive care decurg din sau în legătură cu acești Termeni sau cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor.Noi și entitățile noastre afiliate nu vom fi trași la răspundere pentru nicio pierdere de profituri, venituri, oportunități de afaceri, diminuarea valorii sau orice alte pierderi (denumite colectiv „Pierderi") care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni sau cu utilizarea sau accesul dvs. la Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la:

 1. descărcarea sau partajarea de informații, inclusiv informații personale, în timpul utilizării Serviciilor noastre;
 2. servicii furnizate de terți în legătură cu Serviciile; 
 3. relațiile dvs. cu sau participarea la campaniile promoționale ale unor terțe - părți găsite în timpul utilizării Serviciilor noastre.

Nu vom fi răspunzători pentru daunele provocate de alte persoane, de acțiunile ilicite sau ilegale ale unor terțe părți sau de un act de forță majoră. Limitările și excluderile din acești termeni se vor aplica indiferent dacă am fost sau nu informați sau ar fi trebuit să fim conștienți de posibilitatea apariției oricăror pierderi.În cea mai mare măsură permisă de lege și cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni, nu suntem răspunzători în legătură cu orice litigii care decurg din sau se referă la prezentul document.

 1. Putem aduce modificări Termenilor noștri

Este posibil să modificăm, să adăugăm sau să eliminăm părți din acești Termeni în orice moment și la discreția noastră exclusivă. De fiecare dată când doriți să utilizați site-ul nostru, vă rugăm să verificați acești termeni pentru a vă asigura că ați înțeles termenii care se aplică în acel moment.Vom notifica astfel de modificări prin simpla actualizare a termenilor pe Platforma noastră și prin modificarea datei [Ultima revizuire] afișată pe această pagină.Toate modificările sau schimbările aduse acestor termeni vor intra în vigoare la momentul publicării pe platformă sau al comunicării către utilizatori.Este responsabilitatea dumneavoastră să consultați Termenii modificați. Prin utilizarea în continuare a Serviciilor în urma modificărilor aduse Termenilor, acceptați și sunteți de acord cu modificările și cu faptul că toate activitățile ulterioare efectuate de dumneavoastră vor fi supuse Termenilor modificați.Dacă aveți orice întrebare cu privire la sau în legătură cu informațiile menționate în acești Termeni, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați direct.

 1. Putem transfera acest acord către o altă persoană

Transferul drepturilor și obligațiilor care decurg din acești Termeni și/sau din utilizarea Platformei este supus consimțământului nostru prealabil în scris.Sunteți de acord în mod expres că putem transfera unilateral toate drepturile și obligațiile care pot decurge din acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră.

 1. Cum puteți depune o plângere

Dacă doriți să vă plângeți cu privire la conținutul încărcat de alți utilizatori, vă rugăm să ne contactați la office@jasill.com

 1. Securitate

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul nostru prin intermediul unui atac de negare a serviciului (”denial-of-service attack”) sau al unui atac distribuit de negare a serviciului (”distributed denial-of service attack”). Prin încălcarea acestei prevederi, ați comite o infracțiune în conformitate cu reglementările care guvernează activitatea Platformei. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

 1. Legislația aplicabilă 

Acești termeni de utilizare, obiectul și formarea lor (și orice litigii sau pretenții necontractuale) sunt guvernate de legea română. Atât dumneavoastră cât și noi suntem de acord să ne supunem jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, orice termen sau dispoziție invalidă sau inaplicabilă din acești Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalți termeni și dispoziții ale acestora sau validitatea sau aplicabilitatea termenului sau dispoziției în cauză în orice altă situație. În măsura maximă permisă de Legislația Aplicabilă, dumneavoastră și noi, acționând cu bună-credință, vom atesta nulitatea sau inaplicabilitatea termenului sau a dispoziției respective și o vom înlocui cu un termen sau o dispoziție valabilă sau aplicabilă care reflectă cel mai exact scopul economic și juridic al termenului sau al dispoziției nevalabile sau inaplicabile.

 1. Mărcile noastre comerciale sunt înregistrate

JASILL este o marcă înregistrată în UE și protejată la nivel mondial prin notorietatea obținută.Nu aveți permisiunea de a o utiliza fără aprobarea noastră, cu excepția cazului în care aceasta face parte din materialul pe care îl utilizați în conformitate cu acești Termeni.