Ultima revizuire:
Feb 22, 2024

Notă de informare

Prezenta Politică de Confidențialitate a fost concepută pentru JASILL și va fi revizuită și actualizată periodic în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a vă informa cu ușurință cu privire la:

 1. Definițiile termenilor prevăzuți în prezenta Politică
 2. Cine este JASILL
 3. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta
 4. Ce Date cu Caracter Personal poate prelucra JASILL despre dumneavoastră, cum sunt Prelucrate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal de către JASILL, scopul, temeiul juridic și perioada de Prelucrare
 5. Dezvăluirea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Persoane
 6. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita în mod eficient
 7. Datele cu Caracter Personal ale copiilor - nu prelucrăm datele copiilor cu vârsta sub 16 ani
 8. Ce măsuri de securitate a luat JASILL pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal
 9. Legături către alte site-uri web
 10. Actualizări ale Notei de informare
 11. Informații privind Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 1. Definițiile termenilor prevăzuți în prezenta Politică

„Legislația Aplicabilă”

înseamnă legislația României și/sau a Uniunii Europene, astfel cum se aplică în România, inclusiv legislația secundară sau delegată, orice lege, ordonanță, ordin, regulament, instrucțiune, normă sau decizie emisă și publicată în mod valabil de o autoritate publică din România, hotărâri judecătorești sau sentințe arbitrale, astfel cum sunt în vigoare la un moment dat;

„Operatorul”

reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de Prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru, Operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a unui stat membru;

„Încălcarea Securității Datelor”

reprezintă o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu Caracter Personal. Acest lucru înseamnă că o încălcare a securității reprezintă mai mult decât simpla pierdere de Date cu Caracter Personal;

„Persoane Vizate”

se referă la orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

„Regulamentul GDPR”

înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

„JASILL”

înseamnă JASILL REVIEW S.R.L. societatea cu răspundere limitată înființată conform legislației din România, având sediul social în București înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1968/2017 CUI 37082743;

„ANSPDCP”

reprezintă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică independentă din România responsabilă pentru respectarea cerințelor de protecție a Datelor cu Caracter Personal;

„Date cu Caracter Personal”

reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator virtual sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective;

„Platforma”

înseamnă site-ul web www.jasill.com prin intermediul căruia sunt furnizate Serviciile;

„Prelucrarea

reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal sau asupra unor seturi de Date cu Caracter Personal, fie prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Procesatorul”

reprezintă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează Datele cu Caracter Personal în numele Operatorului;

„Destinatarul”

reprezintă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite Datele cu Caracter Personal, indiferent dacă este sau nu o terță persoană. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi Date cu Caracter Personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru nu sunt considerate destinatari; Prelucrarea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate  cu scopurile Prelucrării;

„Restricția de Prelucrare”

reprezintă marcarea Datelor cu Caracter Personal stocate în scopul limitării Prelucrării lor în viitor;

„Terță Persoană”

o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, alta decât Persoana Vizată, Operatorul, Procesatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau Procesatorului, sunt autorizate să prelucreze Datele cu Caracter Personal;

„Servicii”

orice utilități sau funcționalități oferite prin intermediul Platformei;

„Utilizator”

cuprinde orice persoană care utilizează Serviciile sau pur și simplu vizitează Platforma.

 1. Cine este JASILL

JASILL, în calitate de proprietar și administrator al platformei disponibile la: www.jasill.com și furnizor al Serviciilor conform termenilor și condițiilor aplicabile, Prelucrează Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorilor, fiind considerat Operator de Date. 

JASILL respectă confidențialitatea și securitatea Datelor cu Caracter Personal asigurându-se în mod constant că toate Datele cu Caracter Personal sunt Prelucrate numai în scopuri specifice, explicite și legale, în conformitate cu principiile și prevederile Legislației Aplicabile.

 1. Unde ne puteți găsi și cum ne puteți contacta

În ceea ce privește orice informații referitoare la Datele cu Caracter Personal pe care le putem Prelucra prin intermediul Platformei noastre, nu ezitați să ne contactați prin e-mail la adresa office@jasill.com

 1. Ce Date cu Caracter personal poate Prelucra JASILL despre dumneavoastră, cum sunt Prelucrate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal de către JASILL, scopul, temeiul juridic și perioada de Prelucrare

Ca regulă generală și bună practică, ne străduim să colectăm orice Date cu Caracter Personal direct de la dvs. cu scopul de a vă asigura controlul asupra tipului de informații pe care doriți să ni le furnizați în timpul utilizării Serviciilor.

Menționăm că,  în sensul prezentei Note de informare și în conformitate cu Legislația Aplicabilă, Datele cu Caracter Personal sunt considerate, de asemenea, orice date care ar putea să vă identifice direct sau indirect, ca persoană.

Pentru a vă facilita identificarea Datelor cu Caracter Personal care fac obiectul Prelucrării, le-am clasificat în mai multe categorii, pe baza scopului specific al activității de Prelucrare:

CATEGORIA 1 –   SECȚIUNEA SVC CLIENT

Date cu Caracter Personal

număr de identificare fiscală, parolă, dosar juridic (informații privind datele asociaților din compania utilizatorului, date despre administratorii acesteia, facturi, declarații fiscale depuse, istoricul acestora, plățile efectuate), precum și orice alte Date cu Caracter Personal colectate în vederea atingerii Scopului;

Scopul Prelucrării

Datele cu Caracter Personal sunt Prelucrate în scopul gestionării relației dintre dvs. și JASILL;

Temeiul legal

art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul GDPR, care ne permite să Prelucrăm Datele cu Caracter Personal, atunci când este necesar, pentru executarea unui contract sau pentru etapele premergătoare încheierii acestuia - furnizarea Serviciilor;

Metoda de colectare

direct de la dumneavoastră, prin informațiile furnizate atunci vă conectați în interfața SVC, precum și prin informațiile furnizate atunci când încheiați un contract cu JASILL;

Perioada de reținere

Datele cu Caracter Personal sunt stocate în scopul dovedirii îndeplinirii obligațiilor contractuale dintre părți pentru o perioadă de timp pe întreaga durată de executare a obligațiilor și pentru o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani de la data încetării contractelor.

În general, Datele cu Caracter Personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată în funcție de scopul prelucrării și de dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii de date.

CATEGORIA 2 - PLATFORME DE SOCIALIZARE

Date cu Caracter Personal

referitoare la fiecare utilizator, cum ar fi: conturile de socializare ale utilizatorului; orice alte informații pe care utilizatorii decid să ni le furnizeze atunci când ne contactează pe platformele de socializare; orice alte informații pe care utilizatorii decid să ni le furnizeze atunci când ne contactează prin e-mail; comentarii și/sau postări pe profilurile noastre;

Având în vedere că internetul nu este un spațiu sigur, vă rugăm să nu ne trimiteți sau să limitați, pe cât posibil, Datele cu Caracter Personal comunicate prin intermediul platformelor de socializare sau prin e-mail.

Scopul Prelucrării

Datele cu Caracter Personal menționate mai sus sunt Prelucrate în scopuri de asistență pentru clienți;

Temeiul legal

art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul GDPR, care ne permite să Prelucrăm Datele cu Caracter Personal, atunci când este necesar, pentru executarea unui contract sau pentru etapele premergătoare încheierii acestuia;

Metoda de colectare

Datele cu Caracter Personal sunt colectate direct de la utilizatori atunci când aceștia decid să ne contacteze;

Perioada de reținere

Datele cu Caracter Personal sunt stocate în vederea dovedirii îndeplinirii obligațiilor contractuale dintre părți pentru o perioadă cuprinsă între 30 de zile și 1 an, în funcție de natura cererii (reclamație, cerere de garanție, cerere contractuală, cerere generală etc.);

CATEGORIA 3 - ABONAREA LA NEWSLETTER-UL JASILL

Date cu Caracter Personal

adresa de e-mail;

Scopul Prelucrării

Datele cu Caracter Personal sunt Prelucrate în scopul de a vă permite să fiți mereu la curent cu activitatea și noutățile JASILL;

Temeiul legal

art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul GDPR, care ne permite să Prelucrăm Datele cu Caracter Personal pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră;

Metoda de colectare

direct de la dvs., atunci când completați adresa de e-mail în secțiunea „Newsletter" disponibilă pe Platformă;

Perioada de reținere

În acest caz, vom Prelucra Datele cu Caracter Personal ale dvs. atâta timp cât sunteți abonat la newsletter-ul nostru.

Vă rugăm să rețineți că, dacă ați optat pentru newsletter-ul nostru, vă puteți dezabona fie prin apăsarea butonului de dezabonare prevăzut în e-mailurile noastre, fie prin contactarea noastră la adresa de e-mail inclusă în această Notă de informare.

CATEGORIA 4 FORMULAR DE CONTACT

Date cu Caracter Personal

nume, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și orice Date cu caracter personal pe care le includeți în formularul de contact (inclusiv date cu caracter medical incluse, la opțiunea dvs., în conținutul mesajului).

Scopul Prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul de a vă pune în contact noi și de a ne putea comunica solicitările dumneavoastră;

Temeiul legal

art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul GDPR, care ne permite să prelucrăm Datele cu Caracter Personal, atunci când este necesar, pentru executarea unui contract sau pentru etapele premergătoare încheierii acestuia și art. 9 alin 2 lit. h) care ne permite să prelucrăm Datele cu Caracter Personal atunci când acestea sunt necesare pentru Serviciilor;

Metoda de colectare

direct de la dumneavoastră prin completarea formularului din Platformă;

Perioada de reținere

Datele cu Caracter Personal sunt stocate în scopul dovedirii îndeplinirii obligațiilor contractuale dintre părți pentru o perioadă cuprinsă între 30 de zile și 1 an, în funcție de natura solicitării (reclamație, cerere de garanție, solicitare contractuală, solicitare generală, etc.);

În general, Datele cu Caracter Personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată în funcție de scopul prelucrării și de dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii de date.

În ceea ce privește datele cu caracter medical incluse în formularul de contact, acestea pot avea un termen de păstrare diferit în funcție de relația de colaborare ce se concretizează în contextul furnizării serviciilor noastre medicale de specialitate. 

Având în vedere că datele medicale sunt considerate date personale cu caracter sensibil, vă rugăm să analizați atent decizia cu privire la alegerea datelor pe care le furnizați despre dumneavoastră.

Datele cu caracter personal și toate detaliile legate de Prelucrarea acestora cu ocazia furnizării serviciilor medicale vor fi prevăzute într-o Notă de informare separată ce va fi adusă la cunoștința Persoanelor Vizate anterior prestării serviciilor.

CATEGORIA 5 - VIZITATORI AI PLATFORMEI

Date cu Caracter Personal

 • date esențiale: informații tehnice standard privind conexiunea la internet, care pot include: informații despre calculatorul sau dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul nostru web (tipul de dispozitiv, sistemul de operare, rezoluția ecranului, limba, țara în care vă aflați, tipul de browser web utilizat etc.), o versiune trunchiată a adresei IP sau preferințele dvs. cu privire la cookie-urile care Prelucrează Date cu Caracter Personal;

folosim, de asemenea, servicii ale unor terțe persoane pentru a verifica dacă utilizatorii noștri sunt oameni sau roboți;

* IP-ul este colectat și stocat într-un format anonimizat prin suprimarea ultimului byte, astfel încât IP-ul complet nu ajunge niciodată la serverele noastre;

 • date neesențiale - date statistice, cum ar fi: orașul din care se face conexiunea la site-ul nostru, informații demografice, numărul de vizitatori, intervalul și durata vizitelor pe site, procentul de vizualizare a secțiunilor și alte informații despre interesele și acțiunile în mediul online ale vizitatorilor site-ului nostru;

Scopul Prelucrării

JASILL Prelucrează Datele cu Caracter Personal colectate prin intermediul site-ului web în următoarele scopuri și din următoarele motive:

date esențiale - datele tehnice standard de conectare sunt necesare pentru a asigura din punct de vedere tehnic funcționalitatea, optimizarea și securitatea site-ului nostru web; în scopul asigurării securității site-ului web, folosim serviciile unei terțe persoane pentru a verifica dacă site-ul web este accesat de oameni sau de roboți prin efectuarea unei sarcini care implică interacțiunea umană.

Datele tehnice sunt Prelucrate pentru a vă facilita accesul la site-ul nostru web (de exemplu, pentru a ajusta dimensiunea site-ului web în funcție de caracteristicile dispozitivului utilizat), pentru a recunoaște și a opri orice utilizare abuzivă a site-ului web etc.

date neesențiale - Datele cu Caracter Personal din această categorie sunt colectate pentru a ne îmbunătăți serviciile, precum și în scopuri de promovare.

Este posibil să colectăm date statistice analitice agregate, așa cum sunt definite mai sus, folosind cookie-uri create de alte companii, cum ar fi Google Analytics.

Conform politicii Google Analytics, „Google Analytics este un instrument simplu și ușor de utilizat care îi ajută pe proprietarii de site-uri web să măsoare modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul unei pagini web".

Puteți dezactiva sau restricționa trimiterea de module cookie prin modificarea setărilor browserului pe care îl utilizați. De asemenea, modulele cookie care sunt deja stocate pot fi șterse în orice moment.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care puteți modifica sau șterge datele procesate de fiecare cookie, vă rugăm să consultați secțiunea Politica privind Cookie-urile.

Temeiul legal

date esențiale - login tehnic standard - Datele cu Caracter Personal din această categorie sunt Prelucrate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul GDPR, care ne permite să Prelucrăm Datele cu Caracter Personal atunci când este necesar în scopul intereselor noastre legitime - funcționalitatea Platformei;

date neesențiale - Datele cu Caracter Personal din această categorie sunt Prelucrate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul GDPR - consimțământul Persoanei Vizate.

Metoda de colectare

prin colectare automată în momentul accesării Platformei prin intermediul cookie-urilor;

Perioada de reținere

de obicei, perioada de păstrare a acestor Date cu Caracter Personal depinde de fiecare tip de cookie implementat pe Platformă, în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

 1. Dezvăluirea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Persoane

Pe parcursul desfășurării normale a activității noastre, JASILL nu va dezvălui sau transfera, în scopuri de promovare directă, Datele cu Caracter Personal ale dvs. către Terțe Persoane, indiferent dacă aceste persoane sunt situate în România, în UE sau în afara UE.

Angajații noștri

Angajații JASILL care au acces la Datele cu Caracter Personal au fost instruiți pentru a respecta securitatea și confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal la care au acces în desfășurarea activității profesionale. Accesul angajaților JASILL la Datele cu Caracter Personal este limitat la informațiile necesare în îndeplinirea sarcinilor lor specifice.

Furnizori

Ne desfășurăm activitățile noastre zilnice la cele mai înalte standarde, astfel că uneori alegem să cooperăm cu alte companii pentru a facilita mai multe procese tehnice sau administrative, cum ar fi: servicii de arhivare a e-mailurilor, stocare de date, arhivare de date de securitate, servicii juridice etc. 

Astfel, este posibil să ne angajăm în relații contractuale cu furnizori care nu sunt stabiliți în Spațiul Economic European (SEE) și astfel de circumstanțe ar putea atrage după sine dezvăluirea Datelor dvs. cu Caracter Personal în afara SEE.

Cu toate acestea, ne angajăm pe deplin să protejăm confidențialitatea și securitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal. În cazurile în care trebuie să dezvăluim Datele dvs. cu Caracter Personal către furnizori terți, vom verifica dacă fiecare furnizor respectă Regulamentul GDPR și dacă a implementat măsuri suficiente pentru a proteja Datele cu Caracter Personal pe care le-ar putea primi de la noi.

Cerințe legale

Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi transmise autorităților guvernamentale și/sau agențiilor de aplicare a legii dacă acest lucru este cerut de Legislația Aplicabilă.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita în mod eficient 

JASILL, în calitate de Operator de date, asigură măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că drepturile dumneavoastră (în calitate de Persoană Vizată) sunt respectate:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele cu Caracter Personal care vă privesc sunt sau nu sunt Prelucrate de către noi și, în acest caz, de a avea acces la Datele cu Caracter Personal ale dvs. și la informații privind modul în care acestea sunt Prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi unele dintre Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date către un alt Operator, fără a fi împiedicat de noi, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale dvs., atunci când Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în scopul intereselor legitime urmărite de noi. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment dacă Datele dvs. cu Caracter Personal sunt Prelucrate în scopuri directe de marketing.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte care vă privesc. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost trimise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate (demonstrabile).

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat")

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea Datelor cu Caracter Personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate și avem obligația de a șterge Datele cu Caracter Personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau Prelucrate în alt mod; dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe care se bazează Prelucrarea și nu există niciun alt temei legal pentru Prelucrare; dumneavoastră vă opuneți Prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru Prelucrare; Datele dumneavoastră cu Caracter Personal au fost Prelucrate în mod ilegal; Datele dumneavoastră cu Caracter Personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; Datele dumneavoastră cu Caracter Personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea Prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea Prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații: contestați exactitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal; Prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii Datelor dvs. cu Caracter Personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora; nu mai avem nevoie de Datele dvs. cu Caracter Personal în scopul Prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; v-ați opus Prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei Vizate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe Prelucrare automată

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe Prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce privește Persoana Vizată sau afectează în mod similar Persoana Vizată într-un mod semnificativ. Prin urmare, declarăm prin prezenta că JASILL nu utilizează aplicații, algoritmi, inteligență artificială sau procese automate pentru a lua decizii automate (fără intervenție umană) care produc efecte juridice. 

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi efectuată în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne transmiteți cererea scrisă (împreună cu datele dvs. de contact) în format electronic prin poștă la adresa office@jasill.com

Pentru a vă exercita drepturile enumerate mai sus, ne puteți trimite cererea dvs. (însoțită de datele dvs. de contact) în format electronic la adresa de e-mail office@jasill.com,

 1. Datele cu Caracter Personal ale copiilor

JASILL nu colectează Date cu Caracter Personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani. 

Prin urmare, dacă aveți mai puțin de 16 ani, vă rugăm să nu ne transmiteți niciun fel de Date cu Caracter Personal.

 1. Ce măsuri de securitate ia JASILL pentru a vă proteja Datele dvs. cu Caracter Personal

Ne-am asumat responsabilitatea de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate în ceea ce privește protecția confidențialității și securitatea Datelor cu Caracter Personal ale dvs. Am luat toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja Datele  cu Caracter Personal împotriva deteriorării, pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, modificării, distrugerii sau dezvăluirii, după cum urmează:

 1. Persoanele care au acces la sistemul nostru de arhivare sunt doar cele nominalizate de JASILL. Pentru a accesa sistemul, acestea folosesc conturi individuale și parole care sunt schimbate periodic.
 2. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii noștri de servicii care intră în contact cu Datele cu Caracter Personal trebuie să acționeze în conformitate cu principiile și politicile privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Aceștia au fost informați și și-au asumat respectarea GDPR prin semnarea Acordurilor de Prelucrare a Datelor sau ca efect al legii.
 3. Angajații și colaboratorii noștri au acces la Datele cu Caracter Personal pentru îndeplinirea sarcinilor lor profesionale și numai în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor.
 4. Calculatoarele de pe care se accesează sistemul de arhivare sunt protejate prin parolă și au actualizări de securitate antivirus, antispam și firewall.
 5. Datele cu Caracter Personal sunt tipărite numai de către utilizatorii autorizați, dacă acest lucru este necesar pentru a ne desfășura activitatea sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

Vă rugăm, de asemenea, să selectați cu atenție Datele cu Caracter Personal pe care alegeți să le trimiteți, având în vedere că internetul sau e-mailurile nu sunt spații impenetrabile, iar o eroare tehnică poate provoca oricând un eveniment nefericit în ceea ce privește Datele cu Caracter Personal ale dvs.

 1. Legături către alte site-uri web

Pe site-ul nostru puteți găsi linkuri către alte organizații. Această Notă de informare nu acoperă Datele cu Caracter Personal Prelucrate de acestea. 

Dacă decideți să accesați link-urile altor organizații, vă încurajăm să citiți cu atenție notele de informare ale acestora, care se găsesc pe site-urile lor. În general, nota de informare poate fi accesată în secțiunea de jos a site-ului web.

 1. Actualizări ale Notei de informare

Considerând că ne dezvoltăm în mod constant serviciile, suntem convinși că Platforma noastră ar putea avea în curând noi funcții, astfel încât Nota noastră de informare va fi actualizată în consecință.

Pentru a vă ține la curent, publicăm întotdeauna cea mai recentă versiune a Notei de informare pe site-ul nostru web, fără nicio notificare specifică în acest sens.

Vă asigurăm că modul în care colectăm și Prelucrăm Datele  cu Caracter Personal ale dvs. este în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR.

Vă încurajăm să revizuiți în mod constant această Notă de informare pentru a fi informat în mod constant cu privire la categoriile, scopurile și modalitățile în care JASILL procesează Datele cu Caracter Personal ale dvs.

Dacă aveți întrebări cu privire la  prezenta Notă de informare, vă rugăm să ne contactați la: office@jasill.com

 1. Informații privind Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, vă puteți adresa direct nouă sau Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal „ANSPDC", prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale autorității:

Link pentru plângeri: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala 

Link de contact: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro 

Site web: https://www.dataprotection.ro/ 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România