Soluții integrate de business

JASILL reunește o echipă formată din peste 40 de profesioniști, experți contabili, consultanți fiscali și în afaceri, auditori și avocați, pentru a oferi cele mai ingenioase si inovatoare soluții antreprenorilor români, companiilor și multinaționalelor.

Contabilitate

Prin sistemul double eye, un consultant este mereu pregătit să ajute fiecare client al nostru, să preia și să răspundă solicitării clar și rapid de fiecare dată când acesta dorește o interpretare sau explicații suplimentare cu privire la situația și poziția financiară a companiei sale, iar toate acțiunile sunt supervizate de o a doua persoană.

Suntem specializați în principalele sistemele financiar-contabile, cât și de cele contabile de gestiune și manageriala, acțiunile noastre de baza constau in:

 • Înregistrarea cronologică a documentelor primare
 • Contabilitate financiară și de gestiune
 • Întocmirea balanței de verificare lunară
 • Întocmirea (sau translatarea) registrelor contabilesome text
  • Registrul-jurnal (obligatoriu);
  • Registrul-inventar (obligatoriu);
  • Cartea mare (obligatoriu);
  • Registrul de casă (zilnic)
  • Ștatul de salarii (lunar);
  • Registrul de evidență fiscală;
  • De asemenea, pentru clienții noștri organizați ca PFA sau alte forme de exercitare a unei profesii liberale sau activități independente, asigurăm întocmirea Registrului de încasări și plăți și Declarația unică.
 • Întocmirea declarațiilor fiscale
 • Întocmirea situațiilor financiare anuale

Pentru asigurarea preciziei și conformității într-un mod rezonabil a datelor prezentate în declarațiile fiscale, constituim  echipe interdisciplinare, alcătuite din experți în fiscalitate și contabilitate. În plus, revizuirea tuturor declarațiilor fiscale de către un consultant fiscal licențiat asigură clienților noștri acuratețea, actualitatea și aderarea completă la reglementările și cerințele autorităților fiscale.

reprezentant

Sergiu Vasilescu

Managing Partner at VDLawGroup

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

+20 372 785 270

Taxe

Ne mândrim cu echipa noastră de consultanță fiscală, formată din profesioniști de top, membri ai celor mai prestigioase organizații profesionale la nivel național și internațional (CECCAR, CCF, ACCA). Expertiza și dedicarea lor ne permit să abordăm cu succes proiecte complexe, oferind soluții de consultanță și audit la standardele internaționale.

Suntem specializați într-o gamă variată de servicii fiscale, incluzând:

 • Impozite directe, precum impozitul pe profit, pe venit și pe veniturile nerezidenților;
 • Impozite indirecte, incluzând TVA și accize;
 • Obligații fiscale locale și taxe salariale, inclusiv contribuțiile la asigurările sociale;
 • Contribuții la fondul de mediu și alte aspecte fiscale relevante, cum ar fi reglementările valutare;
 • Servicii de mapping de TVA, restructurări fiscale, consultanță, planificare și conformare fiscală.

Orientarea noastră strategică vizează alinierea optimă a obligațiilor fiscale cu obiectivele de management ale companiei. Expertiza Jasill în planificarea fiscală este esențială pentru atingerea acestui obiectiv, facilitând identificarea și implementarea celor mai eficiente metode de aliniere fiscală.

Oferim, de asemenea, soluții fiscale personalizate pentru expatriați, ajutându-i să se acomodeze cu  complexitatea impozitării internaționale și să evite dubla impunere, conform convențiilor internaționale la care România este parte. Serviciile noastre sunt concepute pentru a reduce costurile asociate cu detașarea internațională, oferind consultanță specifică, adaptată nevoilor unice ale fiecărui client.

În domeniul impozitelor și taxelor indirecte, oferim asistență în clasificarea corectă și gestionarea eficientă a acestor obligații fiscale, contribuind la echilibrul financiar al companiei și la conformitatea cu legislația în vigoare.

Pentru IMM-uri, abordăm provocările specifice cu care se confruntă aceste entități, oferind consiliere practică pentru conformarea fiscală și utilizarea avantajelor fiscale, cu scopul de a respecta legislația și de a tempera sarcina fiscală.

Expertiza noastră se extinde și în domeniul expertizei judiciare, unde oferim suport integral în disputele fiscale, colaborând strâns cu experții judiciari pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru clienții noștri.

Pe măsură ce navigăm împreună prin complexitatea sistemului fiscal, Jasill se angajează să ofere soluții personalizate și inovatoare care să sprijine succesul și creșterea durabilă a afacerii dumneavoastră.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Resurse Umane și Salarizare

Jasill reprezintă vârful de lance în consultanța in domeniul resurselor umane, oferind nu doar evaluări avansate ale talentelor și strategii de avangardă pentru eficientizarea departamentelor HR, ci și servicii superioare de salarizare și administrare de personal. Ne dedicăm excelenței în selecția și dezvoltarea talentelor, implementarea programelor de retenție și elevarea performanței echipelor, integrând metode de analiză de ultimă oră, cum ar fi teste psihologice și aptitudinale. Aceasta ne permite să sculptăm competențele și să scoatem în evidență abilitățile profesionale și manageriale unice, asigurând în același timp o gestionare impecabilă a proceselor de salarizare și administrare a personalului:

Serviciile de resurse umane și salarizare oferite de Jasill includ:

 • Crearea și actualizarea procedurilor și politicilor HR;
 • Dezvoltarea regulamentului intern;
 • Redactarea și ajustarea contractelor de muncă, atât individuale cât și colective;
 • Administrarea dosarelor de personal;
 • Consultanță pentru elaborarea fișelor de post;
 • Menținerea unei comunicări constante cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și suport în caz de inspecții;
 • Gestionarea registrelor salariale;
 • Procesele de recrutare, selecție și evaluare a personalului;
 • Procesarea salariilor;
 • Pregătirea documentației pentru pensionare și recuperarea fondurilor de la Casa de Asigurări de Sănătate.

Transferăm metodologii avansate de evaluare și instrumente de management, simplificând implementarea acestora prin implicarea managementului. Oferim tehnici specifice pentru fiecare nivel de management, eliminând disfuncționalitățile și optimizând atingerea obiectivelor.

În plus, Jasill se implică activ în planificarea strategică a pachetelor salariale, lucrând îndeaproape cu clienții pentru a stabili standardele adecvate care reflectă dimensiunea și structura organizațională a companiei. Acest proces asigură că pachetele salariale sunt competitive și aliniate cu obiectivele companiei.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Audit

Excelența în livrarea serviciilor de audit reprezintă fundamentul pe care ne construim reputația în rândul companiilor de dimensiuni medii și mari, precum și a antreprenorilor din diverse sectoare. Specializarea noastră cuprinde auditul financiar, statutar și intern, unde suntem recunoscuți pentru expertiza și valoarea adăugată și garanția pe care le aducem în fiecare dintre aceste domenii.

Auditul financiar

Suntem dedicați îndeplinirii misiunilor de audit pentru situațiile financiare sau pentru componente ale acestora, conform cu Standardele Internaționale de Audit aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și ASPAAS. Efectuăm o analiză aprofundată a indicatorilor financiari, selectăm procedurile optime și evaluăm eficacitatea auditului intern, asigurând conformitatea și transparența necesară pentru partenerii noștri de afaceri.

Adaptarea la standardele IFRS și US-GAAP

Într-o piață globală, conformitatea cu standardele IFRS devine esențială. Asistăm companiile în procesul de translatare a situațiilor financiare de la IAS/RAS la IFRS, identificând diferențele de tratament contabil și implementând politici și proceduri contabile actualizate, pentru a asigura raportări financiare de înaltă calitate și comparabile la nivel internațional.

Rapoarte de conformitate

Oferim suport în elaborarea rapoartelor de conformitate, solicitate de diverse instituții de reglementare și supraveghere, pentru a detalia și completa situațiile financiare. Aceste rapoarte sunt instrumente vitale pentru acționari și management în procesul decizional strategic, reflectând angajamentul nostru către transparență și integritate.

Audit intern

Echipa noastră este apreciată pentru abordarea obiectivă și clară a auditului intern, furnizând o evaluare independentă și eficace a managementului riscurilor și proceselor organizaționale. Verificăm conformitatea activităților cu politicile și reglementările aplicabile, evaluăm controalele financiare și nefinanciare și contribuim la îmbunătățirea eficienței operaționale.

Control intern și prevenirea fraudelor

Implementăm sisteme de control intern robuste, proiectate pentru a gestiona riscurile și a sprijini atingerea obiectivelor comerciale. Analiza noastră detaliată a motivațiilor și scenariilor de fraudă contribuie la protecția activelor și la asigurarea integrității informațiilor, consolidând încrederea în procesele de business.

Auditul sistemelor IT&C

Auditul sistemelor IT&C este esențial pentru garantarea securității și eficienței operaționale în era digitală. Evaluăm sistemele de informații, controalele de aplicații, și securitatea cibernetică, asigurând protecția împotriva riscurilor de securitate informatică și susținând continuitatea afacerii într-un peisaj tehnologic în continuă evoluție.

Ne angajăm să oferim servicii de audit de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale fiecărei companii, cu scopul de a adăuga valoare și de a promova un mediu de afaceri etic și transparent. Prin abordarea noastră profesionistă și metodică, suntem partenerul de încredere în navigarea complexității regulamentare și în asigurarea succesului pe termen lung al clienților noștri.

Audit ESG

ESG (Environment, Social, și Governance) reprezintă un set esențial de cerințe de raportare non-financiară care subliniază responsabilitatea corporativă în materie de mediu, impact social și guvernanță. Rolul auditorilor în acest context se amplifică, fiind esențiali în menținerea încrederii în mediile corporative prin verificarea acurateței raportărilor ESG. Aceștia sunt chemați să evalueze modul în care riscurile climatice și alte preocupări ESG sunt reflectate în rapoartele financiare ale companiilor, având responsabilitatea asupra declarațiilor de sustenabilitate incluse în rapoarte. Neconformitatea cu cerințele de raportare ESG poate expune auditorii la riscuri semnificative, inclusiv reclamații civile și reglementări stricte, pe fondul unei presiuni crescute din partea acționarilor și a activismului ONG-urilor orientate către îmbunătățirea transparenței corporative în domeniul sustenabilității. Această dinamică subliniază importanța unei abordări armonizate și a alinierii la directivele europene și internaționale în materie de raportare ESG, consolidând obiectivele de sustenabilitate ca imperativ al operațiunilor de business contemporane.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Consultanță Juridică

Jasill a stabilit o alianța strategică cu VD Law Group (Vasilescu Dejan SPARL), o firma de avocatură recunoscuta pentru expertiza sa juridică multidisciplinară, specializata în sectoare cheie precum imobiliare, tehnologii emergente (AI, blockchain și crypto), farmaceutice, piețe de capital, media și protecția datelor. Acest parteneriat vizează dezvoltarea unor noi domenii de practică, incluzând dreptul fiscal și dreptul muncii, restructurări și insolvență, și propune o abordare integrată de consultanță fiscală și juridică prin echipe mixte de specialiști.

Drept Societar

În domeniul dreptului societar, VD Law consiliază companii medii și mari din toate industriile în legătură cu toate etapele ce țin de înființarea societăților, procedurile de modificare ale structurilor societare, activități curente de drept societar, dar și în procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere din Registrul Comerțului.

Drept civil

Expertiza vastă a echipei în drept civil include asistență în proiecte imobiliare, de la due-diligence până la negocierea și redactarea documentației necesare tranzacțiilor. Avocații VD Law sunt, de asemenea, experimentați în negocieri contractuale, reprezentarea în fața instanțelor și a autorităților, gestionarea drepturilor succesorale și constituirea de garanții.

Dreptul muncii

VD Law Group acoperă o gamă largă de nevoi în dreptul muncii, incluzând contractele de muncă, managementul fuziunilor și achizițiilor, restructurările și transferurile de angajați, precum și consultanță privind beneficiile și pensiile. Prin intermediul parteneriatului oferim reprezentare în litigii de muncă, adresând cazuri de concediere, hărțuire și alte dispute legate de muncă.

Drept penal

VD Law Group ajută clienții să gestioneze riscurile penale, oferind reprezentare în litigii penale complexe, inclusiv fraudă financiară, corupție, spionaj economic și alte infracțiuni. Echipa este pregătită să asiste în fața organelor de judecată, de urmărire penala și a autorităților specializate.

Contencios administrativ

În colaborare cu Jasill, VD Law Group oferă consultanță multidisciplinară în structurarea tranzacțiilor fiscale, managementul litigiilor fiscale și consultanță pe o gamă largă de probleme fiscale, de la impozitul pe profit până la taxa pe valoare adăugată și accize.

Această alianță între Jasill și VD Law Group marchează un pas înainte în oferirea unor servicii juridice și fiscale integrate și specializate, deschizând calea către soluții inovatoare și eficiente pentru clienții din diverse sectoare ale economiei.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Consultanță în Afaceri

Ne distingem prin furnizarea de servicii profesionale de consultanță în afaceri, recunoscute pentru abordarea precisă și fundamentul solid de cunoștințe al echipei noastre. Apreciate pentru contribuția semnificativă la îmbunătățirea performanței organizaționale, strategiile noastre sunt concepute pentru a optimiza procesele, transforma structura funcțională și valorifica potențialul uman în cadrul organizațiilor.

Serviciile noastre de consultanță presupun:

 • Excelență Economică: Optimizăm procesele economice pentru o performanță financiară superioară.
 • Excelență Operațională: Eficientizăm operațiunile pentru a spori productivitatea și agilitatea organizațională.
 • Excelență în Management: Cultivăm lideri și echipe de management care să inspire inovație și creștere durabilă.

Strategii de exit și vânzare de acțiuni:

Oferim consultanță specializată pentru acționari și investitori care doresc să maximizeze valoarea în procesul de exit din afaceri, printr-un proces riguros de due-diligence și soluții personalizate pentru momentul oportun de ieșire din afacere.

Consultanță în management pentru antreprenori:

Sprijinim antreprenorii să-și clarifice viziunea, să identifice cele mai eficiente surse de finanțare, să stabilească structuri operaționale și să elaboreze strategii de piață, oferind un parcurs clar și structurat pentru dezvoltarea afacerilor lor.

Fuziuni și achiziții:

Avem o experiență vastă în gestionarea tranzacțiilor de fuziuni și achiziții, oferind consultanță strategică, identificarea oportunităților, evaluarea riscurilor și suport în negocierea și implementarea tranzacțiilor.

Evaluarea afacerii și activelor:

Realizăm evaluări detaliate și analize complexe pentru a determina valoarea reală a afacerilor și activelor, în diverse contexte economice și de piață, oferind astfel o bază solidă pentru decizii strategice și tranzacții.

Rapoarte de evaluare și control intern:

Furnizăm sisteme integrate de evaluare și control, esențiale pentru monitorizarea performanței și conformității organizaționale, asigurându-ne că obiectivele, normele și procedurile interne sunt respectate.

Studii de fezabilitate:

Specializați în analiza viabilității afacerilor, identificăm riscurile și oportunitățile, economisind timp și resurse financiare pentru clienții noștri, și oferind o perspectivă clară asupra direcției strategice.

Soluții de protecție financiară:

Cu o experiență semnificativă în gestionarea investițiilor, oferim soluții personalizate pentru administrarea eficientă a portofoliilor companiilor, orientate către sustenabilitate și creștere pe termen lung.

Programe de training:

Organizăm programe de formare profesională, adresând competențe cheie în management și leadership, negociere, management financiar, organizare și eficiență la locul de muncă, pentru a îmbunătăți performanța individuală și organizațională.

Angajamentul nostru este să oferim consultanță de înaltă calitate, bazată pe o înțelegere profundă a nevoilor de afaceri și a dinamicii pieței, pentru a sprijini creșterea și succesul durabil al partenerilor noștri.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Business Processes Outsourcing

În era digitală actuală, eficiența și inovația stau la baza succesului oricărei afaceri. Adoptarea unor procese de afaceri inteligente, inovatoare și gestionate optim poate propulsa organizația dumneavoastră spre noi orizonturi de performanță. Externalizarea proceselor de afaceri (BPO) reprezintă o strategie cheie în acest sens, oferind oportunitatea de a accesa expertiză specializată și tehnologie de ultimă generație, indiferent de barierele geografice. România s-a dovedit a fi o destinație de top pentru BPO, datorită profesionalismului remarcabil al echipelor locale, competențelor lingvistice diverse și capacității rapide de asimilare a informațiilor noi.

Serviciile noastre de externalizare

Noi oferim o gamă largă de servicii de externalizare, inclusiv, dar fără a se limita la, salarizare, contabilitate, înregistrare de date, suport pentru clienți, procesarea plăților, încasări și gestionarea debitelor. Prin colaborarea cu noi, veți beneficia de consultanță expertă în procesul de externalizare, facilitând o tranziție lină și eficientă. Consultanții noștri pot servi de asemenea ca intermediari între organizația dumneavoastră și autoritățile locale sau vă pot asista în recrutarea candidaților ideali pentru posturile disponibile în companie.

Avantajele externalizării proceselor de afaceri

Externalizarea permite organizațiilor de toate dimensiunile, de la start-up-uri la corporații multinaționale, să se concentreze pe competențele de bază, în timp ce procesele non-esențiale sunt gestionate de experți. În contextul actual de afaceri, dinamic și extrem de competitiv, serviciile de externalizare oferă o flexibilitate și scalabilitate esențiale pentru creșterea și adaptabilitatea afacerii.

Tipuri de servicii BPO

Externalizarea Offshore: Ideală pentru organizațiile care caută soluții cost-eficiente, angajând furnizori de servicii din alte țări.

Externalizarea Onshore (Domestică): O soluție pentru companiile care preferă colaborarea cu parteneri din aceeași țară, facilitând comunicarea și alinierea la standardele locale.

Externalizarea Nearshore: O opțiune care combină avantajele offshore și onshore, angajând servicii din țări vecine pentru a beneficia de proximitate culturală și logistică.

La Jasill, ne angajăm să oferim soluții de externalizare de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale afacerii dumneavoastră. Prin parteneriatul cu noi, veți accesa expertiză de nivel mondial, tehnologie avansată și soluții inovatoare care vor optimiza operațiunile și vor stimula creșterea durabilă a organizației dumneavoastră.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Insolvență și Restructurare

În inima demersului nostru stă o viziune profundă: transformarea dificultăților în oportunități. Fondată pe expertiza consolidată în cadrul Jasill, ne propunem să aducem soluții de restructurare inovatoare și personalizate pentru companiile care navighează în apele tulburi ale provocărilor financiare și operaționale, indiferent dacă se află în interiorul sau exteriorul procedurilor judiciare.

Pornind ca o inițiativă întreprinsă de un grup de profesioniști, am creat si am evoluat într-o echipă care crede în valoarea și potențialul nesfârșit al antreprenorialului. De la originile noastre, am crescut într-un simbol de piață recunoscut sub numele de Jasill, inspirați de moștenirea noastră și de promisiunea de a oferi speranță și valoare afacerilor în dificultate.

Misiunea noastră este să descoperim și să revitalizăm valoarea ascunsă în companiile confruntate cu provocări, fie că este vorba de revitalizarea afacerii, a produselor, a mărcii, a relațiilor cu clienții, a echipei, a activelor, a cotei de piață sau a altor elemente vitale. Ne angajăm să oferim o a doua șansă acestor valori prin abordări inovatoare și pro-business, centrate pe restructurare financiară și operațională.

Echipa noastră oferă o gamă largă de servicii, inclusiv consultanță pentru redresarea afacerilor, managementul datoriilor neperformante, strategii pentru atragerea de capital nou, și sfaturi pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor care se confruntă cu dificultăți. De asemenea, suntem specializați în consultanță pentru restructurare operațională și financiară, precum și reorganizare judiciară, toate desfășurate cu un accent pe soluții personalizate, construite pe nevoile unice ale fiecărei afaceri cu care lucrăm.

Suntem dedicați să oferim nu doar soluții, ci și speranță. Ne mândrim cu abordarea noastră empatică și orientată către rezultate, ajutând afacerile să navigheze cu succes prin provocările lor, spre un viitor mai sigur și mai profitabil. Împreună, transformăm dificultățile în oportunități de creștere și succes.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Servicii Internaționale

Înțelegem că expansiunea globală poate fi un proces complex și provocator. De aceea, oferim servicii specializate pentru a vă ajuta să abordați cu succes în lumea afacerilor internaționale.

Asistență în expansiunea internațională

Ne angajăm să vă sprijinim în fiecare etapă a procesului de expansiune globală. De la înregistrarea mărcilor și protejarea proprietății intelectuale la înființarea de filiale internaționale, colaborăm strâns cu o rețea extinsă de parteneri în diverse jurisdicții pentru a vă oferi expertiză și resursele necesare pentru a vă consolida prezența pe piețele internaționale.

Acces la piețe străine

Prin intermediul suportului nostru multilingv și colaborării strânse cu specialiști locali, vă oferim instrumentele și cunoștințele necesare pentru a naviga în mod eficient în mediile culturale și lingvistice diverse, facilitându-vă accesul la oportunități noi și diverse.

Soluții fiscale personalizate

Înțelegem că fiecare piață internațională are propriile sale cerințe fiscale și reglementări specifice. Prin parteneriatele noastre din diferite jurisdicții, oferim asistență specializată clienților nerezidenți în configurarea soluțiilor fiscale personalizate, adaptate specificului local. Aceasta vă permite să vă gestionați eficient impozitele și să vă maximizați eficiența financiară în fiecare țară în care activați.

Indiferent de obiectivele dvs. de afaceri sau de complexitatea proiectului, echipa noastră dedicată de profesioniști vă va ghida cu experiență și pricepere pe parcursul întregului proces.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

Servicii Business Concierge

Conștientizăm profund că temelia succesului unei afaceri se ancorează în gestionarea eficientă și atenția meticuloasă la detalii. Serviciul nostru Premium, "Business Concierge", este conceput să vă ofere un suport personalizat și de încredere, facilitând concentrarea pe expansiunea și evoluția afacerii dumneavoastră. Ne ocupăm cu dedicație de sarcinile administrative, operaționale, fiscale și juridice, eliminând astfel griji și permițându-vă să vă focalizați pe creșterea afacerii.

Suport personalizat și confidențial în timp real

Dispunem de o echipă de specialiști pregătiți să vă ofere suport în timp real, prin diverse canale de comunicare, fie că este vorba de intervenții directe, telefonic, prin e-mail sau în cadrul întâlnirilor față în față. Ne angajăm să menținem cele mai înalte standarde de profesionalism și confidențialitate, oferindu-vă securitate și discreție absolută.

Consultanță personalizată de înaltă calitate

Echipa noastră de experți este alcătuită din consultanți seniori și manageri cu experiență vastă, dedicată exclusiv afacerii dumneavoastră. Prin întâlniri regulate și un dialog deschis, ne asigurăm că înțelegem în profunzime specificitatea afacerii dumneavoastră, oferind consultanță de cea mai înaltă calitate și suport strategic în luarea deciziilor financiare și atingerea obiectivelor pe termen lung.

Consultant personal exclusiv

Pentru un nivel și mai personalizat de suport, oferim acces la un consultant personal exclusiv. Acesta vă va furniza consultanță specializată, focusându-se pe soluții fiscale personalizate, adaptate nevoilor specifice ale afacerii dumneavoastră, pentru a garanta succesul și stabilitatea financiară.

Cu serviciul Business Concierge, aveți garanția unei gestionări eficiente și exclusive a tuturor aspectelor legate de dezvoltarea afacerii, de la planificare și analiză până la suport tehnic și mentenanță, optimizând costurile și eforturile prin simplificarea proceselor operaționale.

reprezentant

Contactează-ne

Dorești mai multe informații despre serviciile noastre?

alege serviciile noastre

Oferim consultanță pentru domenii diverse

Fiecare domeniu de activitate este susținut de specialiști cu istoric în industria respectivă.

Retail

Automotive

Freelancing

Construcții și imobiliare

Ridesharing

Farmaceutice și servicii medical

Servicii financiare

Energie

Startups

Blockchain & Tehnologie

CONTACTEAZĂ-NE
Ce spun partenerii noȘtri

Testimoniale

Clienții din domenii diverse se bazează pe noi și pentru asistența
și reprezentarea personalizate pe care le oferim.

"Leipa Pack a găsit în Jasill partenerul, consilierul și prietenul care ne-a fost alături la bine și la greu! Am apreciat la echipa Jasill nivelul de profesionalism cu care au tratat chiar și cea mai măruntă problemă ivită."

Dan Puiu

Managing Director, Leipa Pack Romania

"Au fost alături de noi și ne-au sprijinit și în situații în care aveam nevoie de o rezolvare în probleme care nu erau din sfera lor de activitate, căutând să ne ajute prin soluții externe."

Cătălin Barbu

Country Manager, Well Pack România

"Businessul pe care îl conduc este unul atipic, nou, extrem de complex, care crește odată cu scalarea de la lună la lună. Așa că am căutat un partener care nu doar să țină pasul, ci să poată vedea în ansamblu, dar și în cel mai mic detaliu."

Marius Morra

CEO & Co-founder, Tokero

Lasă-ne un mesaj

Susținem cu succes
creșterea companiilor

Servicii
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.